Mailadresse
Undervisning af plejefamilier
Grundkurser og Temakurser for
pleje- slægts- netværks- og aflastningsplejefamilier

Jeg tilbyder undervisning af plejefamilier i Grundkurser og Temadage efter aftale.

Anbringelsesreformen og nu osse Barnets Reform peger på vigtigheden af, at plejeforældre er godt rustet til at klare opgaven med at tage et barn til sig bl.a. for at undgå sammenbrud i anbringelsen.

Både aflastnings-, døgnpleje, slægts- og netværksplejefamilier skal derfor gennemgå et grundkursusforløb inden endelig godkendelse fra kommunen.

Læs mere om anbragte børn og unge på Socialstyrelsens hjemmeside
Jeg er uddannet RUGO konsulent (2005) og introduceret til KRITH (2011) ved temadag hos Servicestyrelsen.
RUGO (rekruttering - uddannelse - godkendelse - organisering) er en metode til uddannelse af plejefamilier. KRITH er videreudvikling af denne metode. Med Barnets Reform er plejeforældre sikret både 4 dages grundkursus og efteruddannelse 2 kursusdage årligt.

KRITH
Kompetencer
Ressourcer og Relationer
Inddragelse
Tillid, Trivsel og Tryghed
Hverdagsliv

Siden 2006 har jeg undervist aflastnings-, døgnpleje, slægts- og netværksplejefamilier i AMU-regi. Jeg har desuden undervist nye og erfarne plejeforældre i Københavns kommune, Sermersooq kommune i Grønland og Kolding kommune.
Mulige undervisningstemaer:

 • Grundkursus for plejefamilie
 • Grundkursus for slægtsplejefamilier
 • Børn og sorg - sorgreaktioner hos børn
 • At tale med børn - om hverdagsting og svære emner
 • Tværfagligt samarbejde om plejebarnet
 • Dokumentation, skriftlighed og observationer i plejefamilien
 • Plejeforældrenes samarbejde med barnets forældre
 • Anerkendende kommunikation i arbejdet som plejefamilie
 • Kommunikation og konflikthåndtering i arbejdet som plejefamilie
 • Anbragte børns udvikling
 • Livshistoriens betydning for plejebarnets identitetsudvikling

I er altid velkommen til at kontakte mig i forhold til nye kurser til plejefamilier.