Mailadresse
Honorar
Honorar
aftales forud for hver enkelt opgave og jeg udfærdiger en kontrakt.

Konsulenthonorar kr. 650,- pr. time.
+ week-endtillæg

Kørselsgodtgørelse afregnes særskilt efter Statens højeste takster

Honorar ved personlig rådgivning kr. 575,- pr. time.

Ikke tilsluttet sygesikring.
Honorar

Undervisning:
(timepriser)
Hverdage mellem kl.8.00 – 17.00 - kr. 800,00
Hverdage efter kl. 17.00 - kr. 900,00
Weekend og helligdage - kr. 1000,00

Undervisning hele dage aftales særskilt

Foredrag aftales særskilt

§54 Støtteperson opgaver aftales særskilt

Supervision (timepris) kr 900,-

Kørsel:
Kørselstime - kr. 300,00