Mailadresse
Supervision
Supervision for forplejefoældre

Supervision og sparring tilbydes pleje-, aflastnings-, slægts- og netværksplejefamilier.

Formålet er at støtte og udvikle den enkeltes ressourcer og skabe vækst gennem samtale.

Jeg har gennem årene trænet i supervision og været sparrings-partner i samarbejdet med andre faggrupper og derfor stor erfaring i supervision og sparring.

Samtalerne kan foregå hos dig/jer eller i lokaler på Østerbro, København.
Hvorfor supervision til plejeforældre?

Supervision er en proces, der giver mulighed for at arbejde med egen faglig og personlig udvikling i relation til det at være plejefamilie.

Supervision giver plejeforældrene mulighed for at reflektere over det, der sker i deres egen familie, med plejebarnet, med relationen til barnets forældre m.v.

Supervision
  • giver mulighed for fx at arbejde med "blinde pletter"
  • forberede sig på en kommende opgave med plejebarnet
  • øger glæden ved og oplevelsen af meningsfuldhed i arbejdet som plejefamilie

I supervisionen deltager som oftest begge plejeforældre.
Grupper af plejefamilier

Det kan være et fordel at modtage supervision sammen med andre plejefamilier. Plejefamilier kan støtte hinanden i nogle af de mange vanskelige spørgsmål som arbejdet med anbragte børn og unge giver.

Supervision i gruppe tager udganspunkt i en problemstilling, som den enkelte plejefamilie formulerer. Det er ikke supervisors opgave at løse problemet, men at hjælpe med til at skabe et mere præcist og detaljeret billede af problematikken.

Jeg tilbyder individuel supervision i grupper, hvor de spørgsmål, jeg stiller sammen med gruppens reflektioner er med til at give den enkelte ny indsigt og bevidsthed.