Mailadresse
Profil
Jeg har arbejdet med
 • Familiepleje siden 1977
  - tilsyn
  - samvær
  - supervision
 • Hiv/aids siden 1990 og specialiseret mig i arbejdet med familiepleje til børn af hiv-smittede forældre.
 • Undervisning af plejefamilier
 • § 54-støtteperson siden 2004
 • Konfliktløsning
 • Bisidder for børn og unge
Mine erfaringer har jeg hentet i Københanvs kommune gennem mere end 25 år og som free-lance konsulent i kommuner landet over.
Jeg er særligt engageret og trænet i

Slægtsanbringelser
 • Dilemmaer belyst gennem forskningsprojekt
 • Afdækning og supervision
Læs mere om slægtsanbringelser her

§54-støtteperson
 • Kontaktperson for forældre til anbragte børn
 • Støtte og udvikle forældrenes forståelse for anbringelsen
Læs mere om støtteperson her

Supervision og rådgivning
 • Støtter og udvikler den enkeltes ressourcer og skaber vækst gennem samtale.
Læs mere om supervision og rådgivning her

Støttet samvær for plejebørn og skilsmissebørn

Læs mere om støttet samvær her
Kommunikation og konflikthåndtering

Søg først at forstå - dernæst at bliver forstået

Læs mere her