Mailadresse
Literaturliste til inspiration
Litteraturliste:

  Familiepleje:
 • Brønserud, Sissel og Dessau, Marie-Louise (2001): Anbringelse af børn i familiepleje
 • Lindén, Gunilla (1993): Kan børn skifte forældre?
 • Plejeforældre fortæller: Dvd-materiale på nettet
 • Tidligere Anbragtes BUd på Kvalitet i Anbringelsen - TABUKA: www.tabuka.dk

 • Livshistorie:
 • Robak, Susanne og Skriver, Illona: Er min mor prinsesse?
 • Strøm, Ingrid (2000): Livshistoriebøger – en hjælp til identitets- og selvværdsudvikling
 • Stig Andersen (2010): DANSKE BØRN - NÅR TAVSHEDEN BRYDES

 • Om børns omsorg og udvikling:
 • Børnetinget for plejebørn og deres voksne: www.boernetinget.dk
 • Folkmann, Marie-Louise (1999): Udagerende og indadvendte børn – det pædagogiske samspil i børnehaven
 • Hallas-Møller, Anne-Merete (2006): Styr dig lige – om ADHD
 • Killén, Kari: Omsorgssvigt er alles ansvar
 • Boserup, Bente og Merrild, Lise: Omsorgssvigt
 • Rygaard, Niels Peter: Børn og unge med tilknytningsforstyrrelser – tidlig frustration

 • Stevnhøj, Anna Louise: G-streng og cybersex i børnestørrelse – om børn og unge i et seksualiseret samfund
 • Thormann, Inger og Guldberg, Charlotte (1995): Hånden på hjertet – omsorg for det lille barn i krise
 • Dieltiens, Kristien (2009): Jeg er plejebarn
 • Rydahl, Klaus: Min egen værste fjende - om Jannie Petersen
 • Warming, Hanne (2005): Har andre plejebørn det som mig?
 • Svarre, Dan (2008): Glade børn med højt selvværd
 • Hertz, Søren: Børne- og ungdomspsykiatri (2008)
 • Rasborg, Lars: Sunde børns problemer (2009)
 • Sommer, Dion: Børn i senmoderniteten (2010)
 • Fleischer, Anne Vibeke: Set med børns øjne - om mennekseforståelse (2009)
 • Fleischer og Merrild: Samtaler med børn (2010)
 • Marlene Erkmann (2010): Børn og de nye medier
 • Furmann, Ben: Børn kan (2005)

 • For børn:
 • Breebaart, Joeri og Piet: Når man dør, får man det så bedre?
 • Jacobsen, Anne: Der var en gang vi ikke var her – en bog om døden for børn


 • O’Toole, Donna: Marvi Myrebjørn fatter håb – læs-højt-bogfor mennesker i alle aldre om at elske og miste
 • Thormann, Inger og Branderup: Hvor bliver du af mor?
 • Thormann, Inger og Branderup (1991): Thomas og Peter kommer i familiepleje
 • Christensen, Martha (1977): En fridag til fru Larsen – om en mors oplevelse af ”systemet”

 • Om konfliktløsning:
 • Center for konfliktløsning: www.konfliktloesning.dk
 • Thorning, Marion (2005 og 2007): Lær at løse konflikter og Mens tid er…(om forældre og børns konflikter)

 • Om netværkspleje:
 • Baggesen, Bente (2005): Med hjerne og hjerte – dilemmaer når plejebørn skal anbringes i slægten” KABUprojekt og www.bentebaggesen.dk
 • Plejeforældre fortæller: Dvd-materiale på nettet Dvd-materiale på nettet
 • Tarp, Lotte (1997): det sku’ nødig hedde sig om at vokse op med at mormor er mor og mor er søster