Mailadresse
Kommuner
Bente Baggesen
Pædagogisk konsulent tilbyder

Som ekstern konsulent kan jeg indgå som supplement til det faste team af medarbejdere til at løse specialopgaver og opgaver ved spidsbelastning. Arbejdet i plejefamilier og opholdssteder opkvalificeres ved at tilknytte en gennemgående person med pædagogisk erfaring i anbringelse af børn uden for hjemmet.
Jeg tilbyder
  • Forundersøgelse af og tilsyn i plejefamilier, aflastningsfamilier og slægtsanbringelser
  • Støtte til forældresamvær
  • §54-støtteperson for forældre til anbragte børn
  • Supervision og konsultation til pleje- slægts- netværks og aflastningsplejefamilier omkring anbringelse af børn, hiv/aids og sorg/krise.
  • Grundkurser og Temakurser for pleje- slægts- netværks og aflastningsplejefamilier
  • Konfliktmægling
Godt fagligt netværk

Jeg har et godt fagligt netværk med baggrund i pædagogik, psykologi og psykiatri og har mangeårig erfaring i samarbejde med tværfaglige teams.
  • Ingen stor organisation
  • Ikke langt fra ord til handling
  • Tæt og direkte personlig kontakt