Mailadresse
Plejefamilier/aflastningsfamilier
Pædagogisk konsulent Bente Baggesen tilbyder

For at give plejeforholdet de bedst tænkelige udviklingsmuligheder, er det nødvendigt med let og direkte adgang til en person med speciale i familieplejeanbringelser.

Sådan en person er jeg.

Jeg kan skabe kontinuitet i anbringelsen ved at være den gennemgående person uanset, hvor plejefamilierne eller forældrene bor.

Se mere her Plejeforaeldrefortaeller - Dvd-materiale på nettet
Jeg kan ansættes af kommunen

til rådgivning, supervision eller støttet samvær.

Jeg besøger efter aftale og laver skriftlig indberetning til kommunen ligeledes efter aftale.
Ingen stor organisation

  • Ikke langt fra ord til handling
  • Tæt og direkte personlig kontakt